"Wyobraź sobie, że dzisiaj rano obudziłeś się tylko z tym, za co wczoraj podziękowałeś"

Codzienna praktyka wdzięczności jest bardzo ważnym elementem Procesu Trwałej Zmiany.
Rozpoczynamy dzisiaj?


Phil Bosmans


"Żyć to znaczy dziękować za słoneczny blask i miłość, za ciepło i czułość, których jest tak wiele w ludziach i rzeczach."